LUXACE PATELY

24.04.2016 19:54

,přeloženo "vykloubení (vyskočení) čéšky"(malé kůstky v kolením kloubu),je vrozená vada, při jejímž vzniku velmi často hraje roli genetika. Tato vada se vyskytuje především u menších plemen psů. Z důvodu minimalizace této vrozené vady se KCHŠ rozhodnul pro povinné vyšetření a posouzení případného postižení jedinců u velikostních rázů Něměckého špice trpasličího, malého, středního a pomeranianů. Postižení se hodnotí stupni 0 - 5, kde 0 znamená, že posuzovaný jedinec vadu nemá a stupeň 5 je nejvyšší postižení, kdy pes již nohu ani neohne. Stupeň 4. a 5. vyžadují již chirurgický zákrok. KCHŠ pouští do chovu pouze špice do stupně 3. Vyšetření provádí pouze akreditovaní veterináři. Jejich seznam je uveden na webových stránkách KCHŠ nebo České komory veterinárních lékařů. Posouzení by se mělo provést až po uplynutí 1.roku života psa. Jelikož se v květnu chystáme uchovnit ANABELLU z Horáckého pelíšku, absolvovala toto posouzení 24.března. Posouzení provedl p.MVDr. Kučera Luděk na klinice v Jihlavě. Zde jsme absolvovali již posouzení u GOSII a DAISY, takže jsme věděli, co můžeme očekávat. ANABELA posuzování vzala celkem v klidu. Různé cviky, prohmatávání a točení svých zadních nohou přetrpěla bez větších excesů. Bohužel není bez této vady a p.veterinář posoudil vadu pravé i levé nohy stupněm 1, což není nic vážného. Měli bychom ale přihlédnout k výběru krycího psa, aby byl pokud možno bez této vady.