BONITACE

29.05.2016 17:03

,neboli celkové posouzení jedince, bonitační komisí, a rozhodnutí, zda bude jedinec puštěn do dalšího chovu či nikoli. Jak jsem uváděl v pozvánce na Speciální a Klubovou výstavu, byla úspěšná bonitace ANABELLY a její "uchovnění", hlavní cíl výstavního víkendu KCHŠ. Bonitace se uskutečnila až po závěrečných soutěžích sobotní Speciální výstavy. Důvodem bylo, že, bonitační posuzovatelkou byla pí. Frnčová, která před tím plnila funkci rozhodčí ve výstavním kruhu. Rovněž se čekalo na příjezd veterináře, kterého pozval KCHŠ, a jenž prováděl posouzení luxace patel ( pomeranianů, trpasličích, malých a středních špiců), a výsledek tohoto posouzení je nedílnou součástí bonitace. Bez tohoto posouzení již nebude žádný jedinec zařazen do chovu. Výhodou před bonitací je účast na některé z výstav. Jelikož jsme se s ANABELLOU zúčastnili několika výstav a na všech měla známku VÝBORNÁ, tak jsme se bonitace neobávali, ale nikdy nevíte, co kdyby...Pro ty, kteří by se o případnou bonitaci zajímali nebo by chtěli pouze vědět co vše se posuzuje, uvedu příklad u ANABELLY: nejprve se provede KONTROLA ČIPU, poté se ZMĚŘÍ VÝŠKA V KOHOUTKU ,doložení výsledku vyšetření na LUXACI PATEL( 4 a 5 nevyhovující), přichází největší zábava, a to KONTROLA CHRUPU (zda jsou všechny, či které chybí, také dost častý kámen úrazu při uchovnění, pokud si pes nenechá šáhnout na tlamu), určí se BAREVNÁ VARIETA (mimo merle skvrn se uchovní v současné době všechny variety), ještě se předvede jedinec v pohybu, není potřeba výstavní vodítko, ještě na stolek, kde se posoudí :

TYP (velikostn ráz), FORMÁT,ČENICHOVÁ PARTIE,HLAVA,SKUS,CHYBĚJÍCÍZUBY,OKO,UCHO,PIGMENTACE,KOSTRA,HRUDNÍK,HŘBET,OCAS,HRUDNÍ KONČETINY,PÁNEVNÍ KONČETINY,POHYB,SRST,POVAHA a u psů VARLATA.  Na závěr se vyřkne konečný ortel : CHOVNÁ, BEZ PODMÍNKY, NA JEDEN VRH ,DVA VRHY a nebo NECHOVNÁ. Pokud s výsledkem majitel není spokojen, může se odvolat. U ANABELLY nebyly shledány žádné nedostatky, takže hlavní cíl jsme splnili a jsme CHOVNÍ !